Porównania – Pożyczki, Kredyty, Ubezpieczenia, Lokaty
SORTBANK
Porównanie kredytów gotówkowych. Proszę podać kwotę kredytu, wybrać walutę określić okres kredytowania. W wynikach zostanie wyświetlona lista zawierająca pełne zestawienie kredytów gotówkowych spełniających wybrane kryteria. porównanie kredytów gotówkowych
Kwota kredytu PLN
Waluta kredytu
Rodzaj rat
Okres kredytowania miesiące
Zaawansowane opcje

Wzór wniosku o zamknięcie limitu kredytowego

Nie zawsze mamy dostęp do specjalnych druków bankowych np. o wypowiedzenie umowy o kartę kredytową i limitu kredytowego. Możemy jednak sami napisać takie wypowiedzenie.

Ważne aby w takim wniosku były zawarte wszystkie dane właściciela karty, oraz dane karty kredytowej.

Poniżej prezentujemy wzór który można wykorzystać do napisania takiego wniosku.

Zobacz wszystkie wzory dokumentówJeżeli nie znalazłeś informacji której szukasz skorzystaj z wyszukiwarki.…………………………………………………..

……………………………….., dnia ……………………..
(miejscowość, data)

(imię i nazwisko)

ul. ……………………………………/………..

kod ………………………………………………
(adres zamieszkania/siedziby)
……………………………………………….

…………………………………………..
Nazwa banku i adres

Wypowiedzenie umowy karty kredytowej

Informuję, iż z dniem ……….. ……..wypowiadam umowę i limit karty kredytowej
o numerze ………………………, umowa została zawarta w dniu …………………

Nadpłatę na rachunku proszę przekazać na konto ……………….(nazwa banku)

o numerze ………………………….
lub przekazem pocztowym na adres :

…………………..
…………………..
…………………..
(pełny adres)

……………………..
(podpis)