Pożyczka, kredyt w 15 min!
PORÓWNAJ POŻYCZKI

Ranking pożyczek pozabankowych publikujemy dzięki współpracy z porównywarka finansową eCasa.pl

Ogłoszenia Finansowe

Dobra historia kredytowa, to dla banku informacja, że potencjalny kredytobiorca jest wiarygodnym klientem. Banki nie udzielają kredytów osobom bez zdolności kredytowej, ta zasada dotyczy wszystkich produktów kredytowych jakie banki mają w swojej ofercie. Przeczytaj całość: Kredyt bez zdolności kredytowej w banku


Kredyt preferencyjny „Rodzina na swoim” mogą uzyskać:

  • oboje małżonków
  • osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno:
    małoletnie dziecko,
    dziecko bez względu na jego wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny,
    dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach

Kredyt z dopłatami jest udzielany tylko w walucie polskiej. Dopłaty do kredytu udzielane są przez 8 lat. W umowie kredytowej spłata kredytu nie może być indeksowana do zmiany kursów walut.
Kwota kredytu preferencyjnego może być powiększona wyłącznie o jednorazowe i płatne z góry opłaty i prowizje związane z jego udzieleniem, do wysokości 2% kwoty kredytu przed doliczeniem jednorazowej i płatnej z góry składki ubezpieczenia kredytu preferencyjnego.

Jeżeli w ocenie instytucji udzielającej kredytów preferencyjnych docelowy kredytobiorca (oboje małżonków lub osoba samotnie wychowująca dziecko) nie posiada zdolności kredytowej, umowa o kredyt preferencyjny może być zawarta również przez inne osoby, które z docelowym kredytobiorcą są spokrewnione lub spowinowacone, a mianowicie przez zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, ojczyma, macochę lub teściów docelowego kredytobiorcy.