Pożyczka, kredyt w 15 min!
PORÓWNAJ POŻYCZKI

Ranking pożyczek pozabankowych publikujemy dzięki współpracy z porównywarka finansową eCasa.pl

Ogłoszenia Finansowe

Dobra historia kredytowa, to dla banku informacja, że potencjalny kredytobiorca jest wiarygodnym klientem. Banki nie udzielają kredytów osobom bez zdolności kredytowej, ta zasada dotyczy wszystkich produktów kredytowych jakie banki mają w swojej ofercie. Przeczytaj całość: Gdzie dostanę kredyt bez zdolności kredytowej


Order Finansowy 2013 dla Perspective z oferty Open LifeUbezpieczenie Perspective z oferty Open Le zdobyło nagrodę Order Finansowy 2013 Miesięcznika Home&Market w kategorii Ubezpieczenia na życie. Już po raz ósmy magazyn ekonomiczny Home&Market wręczył Ordery Finansowe. Nagrody są przyznawane najlepszym usługom i produktom na rynku finansowym, które wyróżnia innowacyjność i użyteczność. Ocena rozwiązań opierała się na wynikach ankiet, badań satysfakcji przedsiębiorców oraz informacji z portali internetowych. Przy przyznawaniu wyróżnienia dla Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie Perspective Open Le TU Życie S.A. wydawnictwo wzięło pod uwagę pionierskie rozwiązanie wykorzystujące, do tej pory mało eksploatowany, potencjał rynku wierzytelności detalicznych. Istotną zaletą rynku wierzytelności jest jego uniezależnienie od bieżącej sytuacji i trendów na giełdach kapitałowych, stanowi zatem atrakcyjną alternatywę m.in. dla produktów opartych o koniunkturę na rynkach akcji. Open Le jako jeden z pierwszych na rynku umożliwił swoim klientom dostęp do rynku wierzytelności detalicznych. Towarzystwo Ubezpieczeń oferuje swoje rozwiązanie osobom chcącym zainwestować kapitał już od kwoty 10 000 zł. Perspective jest produktem ze składką jednorazową, w którym co najmniej 90% środków UFK lokowane jest w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Open Finance Wierzytelności Detalicznych NS FIZ. Certyfikaty te emitowane są w celu zgromadzenia środków na nabycie wierzytelności lub praw do świadczeń z tytułu wierzytelności. Wierzytelności mogą być sprzedawane w postaci portfeli nieobsługiwanych kredytów, pożyczek czy należności przez takie podmioty jak banki, operatorzy telekomunikacyjni czy przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Polityka inwestycyjna Open Finance Wierzytelności Detalicznych NS FIZ ma na celu wypracowywanie zysków z portfeli wierzytelności, które są nabywane poniżej ich wartości nominalnej. Dzięki temu fundusz ogranicza ryzyko niewypłacalności tych portfeli. Należy też podkreślić dywersyfikację serwiserów czyli instytucji specjalizujących się w zarządzaniu windykacją długów. Dążą one do wypracowania atrakcyjnych stóp zwrotu przez odzyskiwanie znaczących wartości długów. Okres ubezpieczenia trwa do rocznicy polisy przypadającej w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony ukończy 85. rok życia. Istotną zaletą produktu jest możliwość dokonywania częściowych wypłat wartości wykupu w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, a w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia po upływie 3 lat, wypłacana jest całość wartości rachunku udziałów. Perspective przeznaczony jest dla klientów zdecydowanych na zainwestowanie swoich środków w okresie długoterminowym, nie krótszym niż 3 lata, oraz oczekujących atrakcyjnych stóp zwrotu przy akceptacji ryzyka związanego z charakterem aktywów, w które inwestuje FIZ.

Źródło: Open Finance