Kredyt lub pożyczka w kilka minut!

ogłoszenia promowane

Kredyt lub Pożyczka?

Nawet do 150 000 zł. Nie trać czasu na szukanie lepszej oferty. Czas kredytowania nawet 90 rat. Także dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową.

Sprawdź to nie kosztuje Cię nic a możesz wiele zyskać. Wypełnij wniosek


Open Life i ING Bank Śląski oferują wspólny produkt

Open Life i ING Bank Śląski oferują wspólny produktOpen Le podjął współpracę z INGBankiem Śląskim S.A. Spółki  stworzyłyprodukt ubezpieczeniowy dla posiadaczy Otwartych Kont Oszczędnościowych.

 

Cieszymy się, że zaufał nam kolejnyPartner – mówi Izabela Śliwowska, Wiceprezes Zarządu Open Le TUŻycie S.A. Mamy nadzieję, że stworzonyprzez nas produkt będzie stanowił atrakcyjną ofertę ubezpieczenia, zapewniającąbezpieczeństwo i komfort na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – dodaje.

Ubezpieczeniena życie Posiadaczy Otwartych Kont Oszczędnościowych (OKO w ING Banku ŚląskimS.A. ma charakter grupowy. Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która zawarłaz ING Bankiem Śląskim S.A. umowę o prowadzenie Otwartego KontaOszczędnościowego. Przystąpienie możliwe jest zapośrednictwem dyspozycji złożonej telefonicznie.

Ochronaubezpieczeniowa świadczona jest na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz śmierciwskutek Nieszczęśliwego wypadku najbliższych członków jego rodziny. W przypadkuzajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci świadczenieubezpieczeniowe, którego wysokość uzależniona jest od średniej wartości środkówzgromadzonych na rachunku w okresie trzech miesięcy poprzedzających zajściezdarzenia ubezpieczeniowego, i może wynieść nawet 60 000 zł.

Korzyści dla Ubezpieczonego:

kompleksowaochrona na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz najbliższych członków jegorodziny;minimumformalności: przystąpienie na podstawie dyspozycji złożonej telefonicznieniejest wymagana ocena stanu zdrowia;ochronaubezpieczeniowa obowiązuje bez względu na miejsce i czas zdarzeniaubezpieczeniowego (na całym świecie, 24h/dobę;wysokiesumy ubezpieczenia przy niskiej opłacie za ubezpieczenie;możliwośćrezygnacji z Ubezpieczenia w każdym czasie;wprzypadku odstąpienia od Ubezpieczenia w terminie 30 dni licząc od pierwszegodnia pierwszego okresu ubezpieczenia zwrot miesięcznej Opłaty za udostępnienieubezpieczenia w pełnej wysokości.

/ Open Le