Pożyczka, kredyt w 15 min!
PORÓWNAJ POŻYCZKI

Ranking pożyczek pozabankowych publikujemy dzięki współpracy z porównywarka finansową eCasa.pl

Ogłoszenia Finansowe

Dobra historia kredytowa, to dla banku informacja, że potencjalny kredytobiorca jest wiarygodnym klientem. Banki nie udzielają kredytów osobom bez zdolności kredytowej, ta zasada dotyczy wszystkich produktów kredytowych jakie banki mają w swojej ofercie. Przeczytaj całość: Szybki kredyt bez zdolności kredytowej


Open Life i ING Bank Śląski oferują wspólny produktOpen Le podjął współpracę z INGBankiem Śląskim S.A. Spółki  stworzyłyprodukt ubezpieczeniowy dla posiadaczy Otwartych Kont Oszczędnościowych.

 

Cieszymy się, że zaufał nam kolejnyPartner – mówi Izabela Śliwowska, Wiceprezes Zarządu Open Le TUŻycie S.A. Mamy nadzieję, że stworzonyprzez nas produkt będzie stanowił atrakcyjną ofertę ubezpieczenia, zapewniającąbezpieczeństwo i komfort na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – dodaje.

Ubezpieczeniena życie Posiadaczy Otwartych Kont Oszczędnościowych (OKO w ING Banku ŚląskimS.A. ma charakter grupowy. Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która zawarłaz ING Bankiem Śląskim S.A. umowę o prowadzenie Otwartego KontaOszczędnościowego. Przystąpienie możliwe jest zapośrednictwem dyspozycji złożonej telefonicznie.

Ochronaubezpieczeniowa świadczona jest na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz śmierciwskutek Nieszczęśliwego wypadku najbliższych członków jego rodziny. W przypadkuzajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci świadczenieubezpieczeniowe, którego wysokość uzależniona jest od średniej wartości środkówzgromadzonych na rachunku w okresie trzech miesięcy poprzedzających zajściezdarzenia ubezpieczeniowego, i może wynieść nawet 60 000 zł.

Korzyści dla Ubezpieczonego:

kompleksowaochrona na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz najbliższych członków jegorodziny;minimumformalności: przystąpienie na podstawie dyspozycji złożonej telefonicznieniejest wymagana ocena stanu zdrowia;ochronaubezpieczeniowa obowiązuje bez względu na miejsce i czas zdarzeniaubezpieczeniowego (na całym świecie, 24h/dobę;wysokiesumy ubezpieczenia przy niskiej opłacie za ubezpieczenie;możliwośćrezygnacji z Ubezpieczenia w każdym czasie;wprzypadku odstąpienia od Ubezpieczenia w terminie 30 dni licząc od pierwszegodnia pierwszego okresu ubezpieczenia zwrot miesięcznej Opłaty za udostępnienieubezpieczenia w pełnej wysokości.

/ Open Le