Pożyczka, kredyt w 15 min!
PORÓWNAJ POŻYCZKI

Ranking pożyczek pozabankowych publikujemy dzięki współpracy z porównywarka finansową eCasa.pl

Ogłoszenia Finansowe

Dobra historia kredytowa, to dla banku informacja, że potencjalny kredytobiorca jest wiarygodnym klientem. Banki nie udzielają kredytów osobom bez zdolności kredytowej, ta zasada dotyczy wszystkich produktów kredytowych jakie banki mają w swojej ofercie. Przeczytaj całość: Kredyt bez zdolności kredytowej przez internet

informacje finansowe

BOŚ Bank jako pierwszy w Polsce podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę dotyczącą przystąpienia do Programu Efektywności Energetycznej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dzięki Programowi firmy z sektora MŚP oraz spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły ubiegać się o częściowe, nawet do 120 tys. EUR, umorzenie spłaty kapitału kredytu udzielonego na inwestycje.


Bank Ochrony Środowiska podpisał umowę o przystąpieniu do utworzonego przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz Komisję Europejską Programu Efektywności Energetycznej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Small and Mediumsized Enterprises Finance Facility Energy Efficiency Window. Dzięki tej umowie BOŚ Bank będzie mógł zaoferować swoim Klientom z sektora MŚP oraz spółdzielniom mieszkaniowym kredyt inwestycyjny przeznaczony na termomodernizację, poprawę efektywności energetycznej oraz odnawialne źródła energii z grantem Komisji Europejskiej, pozwalającym na umorzenie do 12 proc. kapitału udzielonego kredytu.

 

Program, realizowany w Polsce przy udziale BOŚ Banku, ma na celu udostępnienie potencjalnym inwestorom zachęty finansowej, która pozwoli na pokonanie barier napotykanych we wstępnej fazie realizacji tego typu przedsięwzięć, takich jak brak potencjału technicznego i odpowiedniego finansowania.

 

Nowy kredyt inwestycyjny z umorzeniem części kapitału zostanie udostępniony klientom Banku Ochrony Środowiska już w czerwcu br. Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej wysokość umorzenia kapitału udzielonego kredytu może osiągnąć równowartość nawet do 120 000 EUR.

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A. rozpoczął działalność w 1991 r. Jest bankiem specjalizującym się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu 23 lat działalności przeznaczył około 13,2 mld zł na finansowanie projektów ekologicznych.

 

Łączna wartość inwestycji zrealizowanych dzięki wsparciu Banku wyniosła ponad 40,7 mld zł. BOŚ S.A. należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 r. jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (56,62% ogólnej liczby głosów. Oferta BOŚ S.A. skierowana jest do klientów indywidualnych i instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska