Pożyczka, kredyt w 15 min!
PORÓWNAJ POŻYCZKI

Ranking pożyczek pozabankowych publikujemy dzięki współpracy z porównywarka finansową eCasa.pl

Ogłoszenia Finansowe

Dobra historia kredytowa, to dla banku informacja, że potencjalny kredytobiorca jest wiarygodnym klientem. Banki nie udzielają kredytów osobom bez zdolności kredytowej, ta zasada dotyczy wszystkich produktów kredytowych jakie banki mają w swojej ofercie. Przeczytaj całość: Kredyt gotówkowy bez zdolności kredytowej

informacje finansowe

Spadki na warszawskiej giełdzie, wywołane trudną sytuacją polityczną Ukrainy, wpłynęły niekorzystnie na zainteresowanie klientów funduszami inwestycyjnymi. Saldo wpłat i wypłat dla 845 funduszy krajowych TFI, uwzględniające przesunięcia środków z innych funduszy tych samych TFI (konwersje, wyniosło w marcu zaledwie kilka milionów złotych.

 

Dodatni bilans sprzedaży to zasługa funduszy detalicznych. Wprawdzie pozyskały one ponad +0,1 mld zł, jednak był to najsłabszy wynik od 17 miesięcy.

 

Niechęć do ryzyka wywołana widmem konfliktu zbrojnego w największym stopniu dotknęła funduszy, które lokują część aktywów na rynku akcji. W przypadku produktów akcyjnych saldo wpłat i wypłat wyniosło aż -1,2 mld zł. To najgorszy wynik od sierpnia 2011 roku, jednego z najgorszych miesięcy dla inwestorów giełdowych, kiedy indeksy straciły po kilkanaście procent swej wartości. W marcu w największym stopniu ucierpiały fundusze akcji polskich o uniwersalnej strategii, z których klienci wypłacili netto blisko -690 mln zł oraz akcji małych i średnich spółek, których bilans sprzedaży wyniósł prawie -520 mln zł. Najwięcej środków (ponad -200 mln zł klienci wypłacili z QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO. Spadki na giełdzie przyczyniły się za to do wzrostu zainteresowania funduszami typu short, które pozyskały blisko +20 mln zł, najwięcej od wspomnianego sierpnia 2011 roku.

 

Po 9 udanych miesiącach, ujemne saldo wpłat i wypłat odnotowały także fundusze mieszane, obejmujące między innymi produkty aktywnej alokacji, zrównoważone oraz stabilnego wzrostu. Odpływ kapitału dotknął 3/4 rozwiązań, a łączny bilans sprzedaży wyniósł ponad -0,3 mld zł.

Zawirowania na giełdzie skłoniły klientów do poszukiwania bezpiecznej przystani, zwrot w kierunku bezpieczeństwa w największym stopniu odczuły fundusze gotówkowe i pieniężne. Klienci wpłacili do nich łącznie ponad +0,5 mld zł netto, w tym do UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO, jednego z najpopularniejszych w marcu rozwiązań – ponad +170 mln zł. Niewiele mniej pozyskały fundusze dłużne.

 

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, klienci nadal wycofywali środki z produktów o uniwersalnej strategii oraz papierów skarbowych, natomiast chętnie nabywali jednostki rozwiązań inwestujących w dług korporacyjny, czy to polski (+385 mln zł, czy zagraniczny (blisko +200 mln zł. Również fundusze ochrony kapitału zakończyły miesiąc z dodatnim saldem wpłat i wypłat, najwyższym od blisko 3 lat. Nie można tu jednak mówić o żadnej tendencji, gdyż jest to zasługa zaledwie jednego funduszu z oferty Quercus TFI, który służy ochronie środków w okresie podwyższonej zmienności.

 

Wysoki bilans sprzedaży odnotowały także fundusze absolutnej stopy zwrotu, które pozyskały ponad +360 mln zł. To głównie zasługa udanej emisji certyfikatów PKO Strategii Obligacyjnych FIZ, do którego klienci wpłacili +386 mln zł. Warto jednak zwrócić uwagę, iż zapisy były przyjmowane w lutym, w marcu miało miejsce jedynie ich zaksięgowanie. Wśród pozostałych rozwiązań, w blisko połowie przypadków mieliśmy do czynienia z odpływem środków, który w największym stopniu był odczuwalny dla QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO.

 

Niechęć inwestorów do ryzyka oraz rosnące ceny złota (z niewielką korektą w drugiej połowie miesiąca przyczyniły się do powrotu klientów do tej klasy aktywów. W marcu do funduszy surowcowych wpłacili łącznie +60 mln zł, przy czym 2/3 nowych środków trafiło do Investor Gold Otwarty (Investor SFIO.

 

Istotną rolę w marcowym napływie środków miały jeszcze fundusze zamknięte, których aktywa lokowane są na niepublicznym rynku. Udane emisje certyfikatów 3 funduszy z MCI Capital TFI oraz kilku produktów sekurytyzacyjnych powiększyły marcowy bilans sprzedaży o prawie +200 mln zł.

W sumie w trzy miesiące tego roku na rachunki funduszy wpłynęło +2,2 mld zł nowych środków, w tym najwięcej do funduszy gotówkowych +1,5 mld zł.

 

Zespół Analiz Online