Kredyt lub pożyczka w kilka minut!

ogłoszenia promowane

Kredyt lub Pożyczka?

Nawet do 150 000 zł. Nie trać czasu na szukanie lepszej oferty. Czas kredytowania nawet 90 rat. Także dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową.

Sprawdź to nie kosztuje Cię nic a możesz wiele zyskać. Wypełnij wniosek

informacje finansowe

Spadki na warszawskiej giełdzie, wywołane trudną sytuacją polityczną Ukrainy, wpłynęły niekorzystnie na zainteresowanie klientów funduszami inwestycyjnymi. Saldo wpłat i wypłat dla 845 funduszy krajowych TFI, uwzględniające przesunięcia środków z innych funduszy tych samych TFI (konwersje, wyniosło w marcu zaledwie kilka milionów złotych.

 

Dodatni bilans sprzedaży to zasługa funduszy detalicznych. Wprawdzie pozyskały one ponad +0,1 mld zł, jednak był to najsłabszy wynik od 17 miesięcy.

 

Niechęć do ryzyka wywołana widmem konfliktu zbrojnego w największym stopniu dotknęła funduszy, które lokują część aktywów na rynku akcji. W przypadku produktów akcyjnych saldo wpłat i wypłat wyniosło aż -1,2 mld zł. To najgorszy wynik od sierpnia 2011 roku, jednego z najgorszych miesięcy dla inwestorów giełdowych, kiedy indeksy straciły po kilkanaście procent swej wartości. W marcu w największym stopniu ucierpiały fundusze akcji polskich o uniwersalnej strategii, z których klienci wypłacili netto blisko -690 mln zł oraz akcji małych i średnich spółek, których bilans sprzedaży wyniósł prawie -520 mln zł. Najwięcej środków (ponad -200 mln zł klienci wypłacili z QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO. Spadki na giełdzie przyczyniły się za to do wzrostu zainteresowania funduszami typu short, które pozyskały blisko +20 mln zł, najwięcej od wspomnianego sierpnia 2011 roku.

 

Po 9 udanych miesiącach, ujemne saldo wpłat i wypłat odnotowały także fundusze mieszane, obejmujące między innymi produkty aktywnej alokacji, zrównoważone oraz stabilnego wzrostu. Odpływ kapitału dotknął 3/4 rozwiązań, a łączny bilans sprzedaży wyniósł ponad -0,3 mld zł.

Zawirowania na giełdzie skłoniły klientów do poszukiwania bezpiecznej przystani, zwrot w kierunku bezpieczeństwa w największym stopniu odczuły fundusze gotówkowe i pieniężne. Klienci wpłacili do nich łącznie ponad +0,5 mld zł netto, w tym do UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO, jednego z najpopularniejszych w marcu rozwiązań – ponad +170 mln zł. Niewiele mniej pozyskały fundusze dłużne.

 

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, klienci nadal wycofywali środki z produktów o uniwersalnej strategii oraz papierów skarbowych, natomiast chętnie nabywali jednostki rozwiązań inwestujących w dług korporacyjny, czy to polski (+385 mln zł, czy zagraniczny (blisko +200 mln zł. Również fundusze ochrony kapitału zakończyły miesiąc z dodatnim saldem wpłat i wypłat, najwyższym od blisko 3 lat. Nie można tu jednak mówić o żadnej tendencji, gdyż jest to zasługa zaledwie jednego funduszu z oferty Quercus TFI, który służy ochronie środków w okresie podwyższonej zmienności.

 

Wysoki bilans sprzedaży odnotowały także fundusze absolutnej stopy zwrotu, które pozyskały ponad +360 mln zł. To głównie zasługa udanej emisji certyfikatów PKO Strategii Obligacyjnych FIZ, do którego klienci wpłacili +386 mln zł. Warto jednak zwrócić uwagę, iż zapisy były przyjmowane w lutym, w marcu miało miejsce jedynie ich zaksięgowanie. Wśród pozostałych rozwiązań, w blisko połowie przypadków mieliśmy do czynienia z odpływem środków, który w największym stopniu był odczuwalny dla QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO.

 

Niechęć inwestorów do ryzyka oraz rosnące ceny złota (z niewielką korektą w drugiej połowie miesiąca przyczyniły się do powrotu klientów do tej klasy aktywów. W marcu do funduszy surowcowych wpłacili łącznie +60 mln zł, przy czym 2/3 nowych środków trafiło do Investor Gold Otwarty (Investor SFIO.

 

Istotną rolę w marcowym napływie środków miały jeszcze fundusze zamknięte, których aktywa lokowane są na niepublicznym rynku. Udane emisje certyfikatów 3 funduszy z MCI Capital TFI oraz kilku produktów sekurytyzacyjnych powiększyły marcowy bilans sprzedaży o prawie +200 mln zł.

W sumie w trzy miesiące tego roku na rachunki funduszy wpłynęło +2,2 mld zł nowych środków, w tym najwięcej do funduszy gotówkowych +1,5 mld zł.

 

Zespół Analiz Online