Porównanie kredytów gotówkowych. Proszę podać kwotę kredytu, wybrać walutę określić okres kredytowania. W wynikach zostanie wyświetlona lista zawierająca pełne zestawienie kredytów gotówkowych spełniających wybrane kryteria. porównanie kredytów gotówkowych
Kwota kredytu PLN
Waluta kredytu
Rodzaj rat
Okres kredytowania miesiące
Zaawansowane opcje
Opcje wyszukiwania karty kredytowe
Typ Karty
Organizacja płatnicza
Technologia karty
Wysokość limitu karty PLN
Zaawansowane opcje
kredyty
Opcje wyszukiwania kredyty samochodowe
Cel kredytu
Rok produkcji
Cena samochodu PLN
Kwota kredytu PLN
Waluta kredytu
Rodzaj rat
Okres kredytu miesięcy
Zaawansowane opcje
kredyty
Opcje wyszukiwania pożyczki hipoteczne
Cel kredytu
Przedmiot zakupu
Wartość nieruchomości PLN
Kwota kredytu PLN
Waluta kredytu
Rodzaj rat
Okres kredytu lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
Zaawansowane opcje
kredyty
Ogłoszenia Finansowe

Dobra historia kredytowa, to dla banku informacja, że potencjalny kredytobiorca jest wiarygodnym klientem. Banki nie udzielają kredytów osobom bez zdolności kredytowej, ta zasada dotyczy wszystkich produktów kredytowych jakie banki mają w swojej ofercie. Przeczytaj całość: Kredyt bez zdolności kredytowej w banku


Kredyt lub pożyczka w kilka minut!

ogłoszenia promowane

Kredyt lub Pożyczka?

Nawet do 150 000 zł. Nie trać czasu na szukanie lepszej oferty. Czas kredytowania nawet 90 rat. Także dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową.

Sprawdź to nie kosztuje Cię nic a możesz wiele zyskać. Wypełnij wniosek

informacje finansowe

27 marca 2014 r. odbyło się walne zebranie przedstawicieli członków Banku Spółdzielczego w Limanowej.

 

W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście, a wśród nich: Jan Puchała – starosta powiatu Limanowskiego, Franciszek Dziedzina – wicestarosta powiatu Limanowskiego, Władysław Bieda – burmistrz miasta Limanowa, Stanisława Niebylska – wójt gminy Laskowa, Lech Nowak – wójt gminy Tymbark, Paweł Stawarz – wójt gminy Jodłownik, Urszula Nowogórska – reprezentująca gminę Limanowa, Kamila Stelmasińska-Kaptur – reprezentująca gminę Dobra oraz Mieczysław Maślanka – dyrektor oddziału regionalnego Banku BPS S.A. w Krakowie.

 

Podczas walnego zebrania przedstawicieli zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania rady nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe banku, a także udzielono absolutorium zarządowi Banku Spółdzielczego w Limanowej, w składzie: Adam Dudek – prezes zarządu, Tadeusz Wątroba – wiceprezes zarządu, Stanisław Paluch – wiceprezes zarządu.

 

Podjęta została uchwała w sprawie przeznaczenia osiągniętej nadwyżki bilansowej za 2013 rok w kwocie 3 028 799,63 zł – na fundusz zasobowy. Przedstawiciele opowiedzieli się za dalszym rozwojem i wzmocnieniem kapitałowym banku. W roku 2014 nadrzędnym celem działalności banku pozostaje utrzymanie dynamiki wzrostu, poprawa rentowności oraz rozwój banku we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Zadania gospodarczo – finansowe Banku Spółdzielczego w Limanowej w 2014 r. będą wykonywane głównie poprzez realizację przyjętej strategii rozwoju na lata 2010-2015 oraz planu finansowego.

 

Ważnym punktem zebrania był wybór Rady Nadzorczej na kadencję 2014-2018. W skład nowej Rady zostali powołani: Tadeusz Dudka, Franciszek Hebda, Stanisław Majchrzak, Barbara Matlęga, Janusz Nowogórski, Józef Oleksy, Adam Przechrzta, Stanisław Rząsa, Smoleń Edward.

 

W imieniu zarządu prezes Adam Dudek przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności banku za miniony rok. Suma bilansowa banku na koniec grudnia 2013 roku wyniosła 599 611 tys. zł i była wyższa od stanu na koniec 2012 r. o 12,16%. Fundusze własne wyniosły 53 052 tys. zł i zwiększyły się o kwotę 6447 tys. zł w porównaniu z końcem roku 2012.

 

Na koniec ubiegłego roku bank zrzeszał 6 015 członków. Zadeklarowali oni ogółem 216 856 jednostek udziałowych o wartości nominalnej 125 PLN. Współczynnik wypłacalności osiągnął poziom 12,22%. Zysk netto banku wyniósł 3 029 tys. zł.

W banku ulokowano 510 718 tys. zł depozytów sektora niefinansowego, finansowego i budżetowego. Wartość portfela kredytowego wyniosła 416 897 tys. zł., w tym obligo kredytowe 371 412 zł. Dane te świadczą, że pomimo niezbyt korzystnych warunków rynkowych, bank dynamicznie się rozwija, zajmując z roku na rok coraz wyższą pozycję w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości. Na koniec 2013 r. pod względem wielkości sumy bilansowej na 365 zrzeszonych banków, Bank Spółdzielczy w Limanowej zajął 14 miejsce, a pod względem posiadanych funduszy własnych 12 miejsce.

Wysiłek banku został dostrzeżony w środowisku lokalnym. Podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego w dniu 7.11.2013 roku, Bank Spółdzielczy w Limanowej w Konkursie Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego w kategorii Duże Przedsiębiorstwa otrzymał drugi diament do złotej statuetki Lidera Biznesu Powiatu Limanowskiego oraz na arenie krajowej w konkursie na najwyższą jakość, ogłoszonym przez Gazetę Prawną, bank otrzymał 28.10.2013 roku Złote Godło Najwyższa Jakość QI 2013.