Pożyczka, kredyt w 15 min!
PORÓWNAJ POŻYCZKI

Ranking pożyczek pozabankowych publikujemy dzięki współpracy z porównywarka finansową eCasa.pl

Ogłoszenia Finansowe

Dobra historia kredytowa, to dla banku informacja, że potencjalny kredytobiorca jest wiarygodnym klientem. Banki nie udzielają kredytów osobom bez zdolności kredytowej, ta zasada dotyczy wszystkich produktów kredytowych jakie banki mają w swojej ofercie. Przeczytaj całość: Gdzie dostanę kredyt bez zdolności kredytowej

informacje finansowe

27 marca 2014 r. odbyło się walne zebranie przedstawicieli członków Banku Spółdzielczego w Limanowej.

 

W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście, a wśród nich: Jan Puchała – starosta powiatu Limanowskiego, Franciszek Dziedzina – wicestarosta powiatu Limanowskiego, Władysław Bieda – burmistrz miasta Limanowa, Stanisława Niebylska – wójt gminy Laskowa, Lech Nowak – wójt gminy Tymbark, Paweł Stawarz – wójt gminy Jodłownik, Urszula Nowogórska – reprezentująca gminę Limanowa, Kamila Stelmasińska-Kaptur – reprezentująca gminę Dobra oraz Mieczysław Maślanka – dyrektor oddziału regionalnego Banku BPS S.A. w Krakowie.

 

Podczas walnego zebrania przedstawicieli zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania rady nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe banku, a także udzielono absolutorium zarządowi Banku Spółdzielczego w Limanowej, w składzie: Adam Dudek – prezes zarządu, Tadeusz Wątroba – wiceprezes zarządu, Stanisław Paluch – wiceprezes zarządu.

 

Podjęta została uchwała w sprawie przeznaczenia osiągniętej nadwyżki bilansowej za 2013 rok w kwocie 3 028 799,63 zł – na fundusz zasobowy. Przedstawiciele opowiedzieli się za dalszym rozwojem i wzmocnieniem kapitałowym banku. W roku 2014 nadrzędnym celem działalności banku pozostaje utrzymanie dynamiki wzrostu, poprawa rentowności oraz rozwój banku we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Zadania gospodarczo – finansowe Banku Spółdzielczego w Limanowej w 2014 r. będą wykonywane głównie poprzez realizację przyjętej strategii rozwoju na lata 2010-2015 oraz planu finansowego.

 

Ważnym punktem zebrania był wybór Rady Nadzorczej na kadencję 2014-2018. W skład nowej Rady zostali powołani: Tadeusz Dudka, Franciszek Hebda, Stanisław Majchrzak, Barbara Matlęga, Janusz Nowogórski, Józef Oleksy, Adam Przechrzta, Stanisław Rząsa, Smoleń Edward.

 

W imieniu zarządu prezes Adam Dudek przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności banku za miniony rok. Suma bilansowa banku na koniec grudnia 2013 roku wyniosła 599 611 tys. zł i była wyższa od stanu na koniec 2012 r. o 12,16%. Fundusze własne wyniosły 53 052 tys. zł i zwiększyły się o kwotę 6447 tys. zł w porównaniu z końcem roku 2012.

 

Na koniec ubiegłego roku bank zrzeszał 6 015 członków. Zadeklarowali oni ogółem 216 856 jednostek udziałowych o wartości nominalnej 125 PLN. Współczynnik wypłacalności osiągnął poziom 12,22%. Zysk netto banku wyniósł 3 029 tys. zł.

W banku ulokowano 510 718 tys. zł depozytów sektora niefinansowego, finansowego i budżetowego. Wartość portfela kredytowego wyniosła 416 897 tys. zł., w tym obligo kredytowe 371 412 zł. Dane te świadczą, że pomimo niezbyt korzystnych warunków rynkowych, bank dynamicznie się rozwija, zajmując z roku na rok coraz wyższą pozycję w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości. Na koniec 2013 r. pod względem wielkości sumy bilansowej na 365 zrzeszonych banków, Bank Spółdzielczy w Limanowej zajął 14 miejsce, a pod względem posiadanych funduszy własnych 12 miejsce.

Wysiłek banku został dostrzeżony w środowisku lokalnym. Podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego w dniu 7.11.2013 roku, Bank Spółdzielczy w Limanowej w Konkursie Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego w kategorii Duże Przedsiębiorstwa otrzymał drugi diament do złotej statuetki Lidera Biznesu Powiatu Limanowskiego oraz na arenie krajowej w konkursie na najwyższą jakość, ogłoszonym przez Gazetę Prawną, bank otrzymał 28.10.2013 roku Złote Godło Najwyższa Jakość QI 2013.